CrossBOX FITNESS jOURNAL

CrossBox Fitness Journal ги доставува најновите информации за фитнес во светот преку преведување на 104 јазици и достигнување на 140 земји.

UNITED FITNES ™ АПП

Апликацијата United Fitness ќе започне WorldWide Feb.2018

Ден (а)

:

Час (а)

:

Минута (и)

:

Втор (и)

ПРЕДУПРЕДУВАЈТЕ НА МЕЃУНАРОДНИТЕ СЛУЖБЕНИ РАБОТИ СО КРЕВЕТОВНИОТ ФИТНЕС СО ОБЕДИНЕНОТО СОПСТВЕНОСТ APP.

прво од ваков вид. Врсничка на колегите, во реално време, длабоко учење на невраларна трансакција. МОЖЕТЕ МОЖЕТЕ НА ПРЕДИЗВИК И ВРЕМЕ СО КРОБОКС Фитнес Интернационалните приврзаници и членовите околу ГЛОБАТА!

ПОЧНИ

Пат до афилијација

Често поставувани прашања

Најчесто поставувани прашања

заедница

Проверете ја CrossBox заедницата

Обединети фитнес Безбедносен испит

Испитот за Обединетите фитнес за безбедност ќе биде понуден во апликацијата United Fitness Safety App, која започнува во февруари 1, 2018.